เครื่องประดับเปลือกหอย

หอยมุกหลากสี สามารถทำเป็นเครื่องประดับศีรษะหน้าอกสร้อยข้อมือและอื่น ๆ นักออกแบบมักออกแบบเครื่องประดับตามรูปร่างและขนาดของไข่มุก ความแตกต่างระหว่างเปลือกหอยและไข่มุกคือนักออกแบบสามารถขัดและปั้นเป็นรูปทรงที่ต้องการได้ตามเนื้อของเปลือก เครื่องประดับเปลือกหอยไม่ จำกัด เฉพาะการขัดและการแกะสลัก เปลือกเหล่านี้สามารถทำในสีต่างๆและสามารถใช้ร่วมกับเรซินเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์หลายสีได้ การใช้เปลือกหอยไม่ได้ จำกัด เฉพาะการตกแต่งร่างกายมนุษย์ เครื่องประดับได้เริ่มเข้าสู่ทุกแง่มุมของชีวิตและผสมผสานเข้ากับชีวิตทางวัฒนธรรมสมัยใหม่