เปลือก

มีหลายประเภท หอยมุกซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของธรรมชาติ สีและพื้นผิวมีความสวยงามและบางส่วนเป็นตัวสะท้อนแสงที่ยอดเยี่ยม เปลือกหอยมุก ไม่เพียง แต่สามารถใช้เป็นเครื่องประดับที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังใช้กับเครื่องประดับเสื้อผ้าเครื่องเขียนต่างๆเครื่องสูบบุหรี่โคมไฟตั้งโต๊ะและของใช้ในชีวิตประจำวันอื่น ๆ เนื่องจากเปลือกหอยมีสีและรูปร่างตามธรรมชาติมากมายจึงเป็นที่ชื่นชอบของนักออกแบบและช่างแกะสลัก ช่างแกะเปลือกจะเลือกเปลือกหอยที่มีสีและใช้สีและพื้นผิวและรูปร่างที่เป็นธรรมชาติในการประดิษฐ์งานฝีมือต่างๆผ่านการตัดการขัดการขัดการซ้อนและการวาง